Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Damesselectie

De dames turnselectie van SV Thuve turnt wedstrijden in divisie 2 t/m 6 van het Nationaal Turn Systeem. Als je het leuk vindt om goed te leren turnen en wij denken dat je het ook in je hebt, kun je bij onze selectie komen. Je kunt dan een aantal keren mee trainen om te kijken of je het leuk vindt. Daarna beslissen we of je echt bij de selectie hoort. De selectie is onderverdeeld in een A- en een B-selectie. In de A-selectie zitten meisjes van de 2e t/m de 5e divisie. De B-selectie bestaat uit meisjes uit de 6e divisie.

Afhankelijk van leeftijd en niveau train je tussen de 2 en 11 uur per week en word je voor de wedstrijden ingedeeld in dat niveau wat bij jou het beste past.

 

Toetreding tot de selectie

De toetreding tot de selectie wordt georganiseerd door de trainers. Als je tijdens de trainingen laat zien dat je voldoende mogelijkheden hebt om met de wedstrijden mee te kunnen draaien, wordt je door de trainer uitgenodigd om bij het selectieteam te komen.

Turnen is een sport waarbij regelmatig trainen een vereiste is om te kunnen presteren bij de wedstrijden. Van de selectie wordt dan ook verwacht dat ze meerdere uren per week trainen. Het aantal uren is altijd in samenspraak tussen trainer, turner en ouders/verzorgers.

Jonge jeugd treedt vanuit de recreanten vaak eerst toe tot de jong talent groep vóór ze mee gaan trainen met de selectie. In deze groep leren ze wat er komt kijken bij het selectieturnen.

 

A- Selectie

De A-selectie turnen dames van SV Thuve is bedoeld voor meisjes vanaf 5 jaar, die het talent en de wil hebben om op wedstrijdniveau te turnen. Zij hebben vaak ook meer lef en durf dan de andere turnsters van de recreatieve groepen. Genoemde turnsters worden dan uitgenodigd om een proefperiode mee te turnen met de A-selectie. Na deze proefperiode wordt bekeken of deze turnsters verder opgenomen kunnen worden in de A-selectie.
 
De A-selectie neemt deel aan wedstrijden in de 2de tot en met de 5de Divisie van de KNGU (Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). Er wordt geturnd volgens het Nationaal Turnsysteem (NTS) van de KNGU. Het aantal trainingsuren is afhankelijk van het niveau, de Divisie dus. Tijdens de trainingen ligt de nadruk op lenigheid, kracht en de oefenstof van het NTS. Maar er wordt af en toe ook tijd vrijgemaakt voor ontspanning.
 
De leden van de A-selectie zijn verplicht om aan de wedstrijden van de KNGU deel te nemen. Tijdens die wedstrijden komen alle oefeningen uit de trainingen aan bod, erg leuk, maar vaak ook bijzonder spannend. Bij de A-selectie streven wij naar de juiste verhouding tussen prestatie en plezier in het turnen.
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de trainster van de A-selectie, Carola Vogels.
 
 
B-Selectie
 
De turnsters van de B-selectie turnen op de dinsdag in de turnhal van 18.00 – 19.30 uur. Hoewel dit maar een half uur langer is dan een gewone les, wordt er in deze les wel intensief getraind op de turntoestellen. Het verschil met een gewone gymles zit er vooral in, dat er bij de gewone gymles ook verschillende spelvormen aan bod komen. Je komt niet zo maar bij de B-selectie. Bij voldoende talent wordt je door de trainster voor deze B-selectie speciaal uitgenodigd.
 
Bij de training van de B-selectie wordt er dus alleen met de turntoestellen gewerkt. Ook is de deelname minder vrijblijvend. Je probeert altijd te komen en lukt dat echt niet, dan moet je je vooraf bij de trainster afmelden. Ook je houding en inzet in de les zijn belangrijk. Er wordt namelijk wel van je verwacht, dat je goed je best doet.
 
Bovendien is de deelname aan de wedstrijden van de KNGU verplicht. De B-selectie doet mee aan wedstrijden in de 6de Divisie van de KNGU, waarin uitsluitend gewerkt wordt met de voorgeschreven oefenstof van het Nationaal Turn Systeem (NTS).

Meisjes met voldoende talent en de juiste inzet kunnen eventueel op een bepaald moment doorstromen naar de A-selectie.
 
Voor meer informatie over de B-selectie kunt u terecht bij trainster Meike Beekhuizen.