Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Vacatures | Wij zijn op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar mensen in de volgende rollen/functies:
Heb je interesse in een van deze rollen of heb je vragen, neem gerust contact op of ga met ons in gesprek.
 


Voor vacatures voor train(st)ers klik hier!

Voor diverse lesgroepen zoeken wij ondersteuning of uitbreiding van het trainerssteam. Interesse? Klik dan hier om naar de vacature te gaan.

Assistent

Ben jij op zoek naar een super leuk (bij)baantje als assistent bij een van onze lessen. Ben je zelf ooit turn(st)er geweest of heb je gewoon heel veel affiniteit met de sport, dan hebben wij misschien wel de job voor jou.

SV Thuve is altijd opzoek naar nieuwe trainers die het vak willen leren. 
Wat vragen wij van jou;
- je hebt affiniteit met de sport
- je bent structureel beschikbaar voor het lesuur waar je wil assisteren
- je hebt minimaal een KSS niveau 2 licentie of je wil deze halen (klik hier voor meer informatie over de cursus)

Wat bieden wij jou:
- een veilige leeromgeving
- een gekwalificeerde train(st)er die jou aanstuurt in de les 
- de mogelijkehid om een cursus te volgen tot assistent (KSS niveau 2)
- de mogelijkheid om hierna eventueel door te groeien tot zelfstandig trainer (KSS niveau 3)

Jurylid

Tijdens wedstrijden georganiseerd door de bond wordt er gejureerd door vrijwilligers. Dit kunnen turn(st)ers zijn (minimaal 16 jaar), ouders, opa's, oma's, buren of gewoon geintereseerde. Kortom iedereen kan jurylid worden. 

Wat moet je hiervoor doen?
Om jurylid te worden moet je een cursus volgen. Deze cursusen stap je altijd in op niveau 1 turnen heren (TH) of turnen dames (TH).

Ben je verplicht elke wedstrijd te jureren? 
Nee, absoluut niet. Het is zelfs zo dat jij aangeeft wanneer je wel of niet kan. Kan je bijvoorbeeld maar één wedstrijd jureren op een dag, dan is dat geen probleem. 

Is het helemaal vrijwillig?
Nee, de gemaakte reiskosten naar een wedstrijd worden door de KNGU betaald. Daarnaast krijg je per dagdeel (ochtend / middag) een vergoeding.

Kijk hier voor meer informatie over de jurycursus Turnen Dames niveau 1 (TD1)
of
Kijk hier voor meer informatie over de jurycursus Turnen Heren niveau 1 (TH1)

Kascommissie

Aan het eind van het kalenderjaar maakt de penningmeester een financieel verslag over het afgelopen jaar. Deze dient gecontroleerd te worden door de kascommissie en wordt op de Algemene ledenvergadering goedgekeurd indien deze akkoord is. De kascommissie is eens per jaar van groot belang om de penningmeester en daarmee de financiën van de vereniging in alle openheid te controleren en goedkeuren.

Ben jij twee jaar op rij beschikbaar op de algemene ledenvergadering en heb je enige verstand van financiële cijfers? Dan zijn wij op zoek naar jou!


Algemeen Bestuurslid

Een algemeen bestuurslid heeft geen vaste taken. Hij of zij voegt zich bij het bestuur en kan helpen met alle structurele werkzaamheden of neemt een groter project op zich om zo andere bestuursleden te ondersteunen. 

Taken die een algemeen bestuurslid op zich zou kunnen nemen:
  • Opzetten vakantie- en zondag trainingen.

  • Monitoren trainingsschema van alle lessen in overleg met de trainers.

  • Functionaris gegevensbescherming (AVG).

  • Inzetbaar voor allerhande projecten.

  • Maakt een activiteitenplan voor de diverse leeftijdsgroepen binnen de vereniging

    met de activiteitencommissie.

  • Leidt de vergadering van de activiteitencommissie.

  • Ondersteund de ledenaministratie

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie staat onder leiding van een algemeen bestuurslid en bestaat uit minimaal 4 leden, waarvan twee leden kader of ouder van een lid zijn en de andere twee leden zijn jeugdleden van de vereniging. Door de toevoeging van twee jeugdleden wordt de betrokkenheid met de jeugd benadrukt en kunnen zij input leveren aan de commissie op het perceptieniveau van de jeugd.

De activiteitencommissie heeft ten doel activiteiten te organiseren die primair de betrokkenheid van de leden bij de vereniging vergroten. Daarnaast kan een activiteit voor een goed doel georganiseerd worden om de maatschappelijke betrokkenheid van de vereniging te onderschrijven.


Communicatie/PR commissie

De Communicatie/PR commissie ondersteunt het bestuur bij interne en externe communicatie. Het beheren van de communicatiekanalen en het bewaken van de huisstijl van de vereniging. Hierbij valt te denken aan het ontdekken en ontwikkelen van communicatiemogelijkheden, maar ook het ontwikkelen van middelen. Daarnaast zullen zij in overleg met de voorzitter invulling geven aan free publicity.


Kledingcommissie

De Kledingcommissie is verantwoordelijk voor het beheer, uitgifte, inname en aanschaf van trainingspakken van de vereniging. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de leverancierscontacten voor de turnpakjes van de heren- en damesselectie.


Sponsorcommissie

Het proactief benaderen van mogelijke sponsors dient te gebeuren door de sponsorcommissie. De sponsorcommissie staat onder leiding van de penningmeester. De commissie dient zich goed op de hoogte te stellen van de KNGU-regels, de afspraken met de gemeente Duiven en dient voor de diverse reclame-uitingen richtbedragen te gebruiken.

De geworven sponsorgelden zullen tweeledig aangewend worden. Primair zorgen de sponsorgelden voor een gezonde financiële situatie van de vereniging en borgen zij een aantrekkelijk contributietarief voor de leden. Daarnaast zal sponsorgeld gekoppeld worden aan een speciaal doel. Dit doel kan jaarlijks wijzigen en zal in de bestuursvergadering bepaald worden. Doelen waar aan gedacht kan worden zijn: kleding, turnmaterialen en hulpmiddelen. Bij de selectie van deze doelen zal gekeken worden naar een evenredige verdeling over de verschillende doelgroepen.  


Ben jij enthousiast over een van de rollen bij onze vereniging? Heb je vragen of zou je graag persoonlijk wat meer horen over de rol? 
Neem gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@svthuve.nl of bekijk onder het kopje "Bestuur" of "Trainers" welke persoon jouw vraag kan beantwoorden en wie weet voeg jij je straks bij onze mooie vereniging!

Ga naar boven