Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Sponsoring

In de huidige economische tijden is het steeds lastiger voor verenigingen om de begroting sluitend te krijgen. Het ledenaantal loopt terug, de lasten worden hoger en het is eigenlijk niet wenselijk te gaan snijden in het aanbod. Daarnaast willen we de turnsport voor iedereen toegankelijk houden en de contributie op een redelijk niveau houden.

 

Door deze ontstane situatie krijgt sponsoring een steeds belangrijkere rol aan de batenzijde van de begroting. Naast het medecreëren van een stevig financieel fundament voor de vereniging geeft sponsoring ook net die extra ruimte om wat extra activiteiten te organiseren.

 

SV Thuve heeft voor geïnteresseerde sponsoren een aantal aantrekkelijke sponsorpakketten samengesteld met diverse mogelijkheden om u op een opvallende manier te presenteren aan onze leden, familie van onze leden, bezoekers en andere geïnteresseerden. Om continuïteit te waarborgen voor beide partijen, zijn alle sponsorpakketten gebaseerd op een samenwerking van minimaal 3 jaar. Indien gewenst is een maatwerkpakket ook mogelijk. Bij totstandkoming van een overeenkomst, wordt deze formeel vastgelegd in een sponsorcontract.

 

Naast de zakelijke sponsormogelijkheden, kunt u als betrokken ouder, opa, oma, oom, tante, etc. Vriend worden van SV Thuve voor € 25,00 per jaar. U krijgt hiervoor een vermelding op de nieuwe internetsite van SV Thuve en op het prikbord bij de entree van de turnhal. De opbrengst van de ‘Vrienden’ wordt speciaal gebruikt voor het organiseren van leuke activiteiten voor de jeugd. Dus draagt u de turnjeugd in Duiven een warm hart toe, wordt Vriend van SV Thuve.

 

Mocht u interesse hebben in sponsoring van onze mooie vereniging, dan kunt u contact opnemen via info@svthuve.nl