Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Commissies

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie bestaat uit trainers, ouders en jeugdleden van SV Thuve. Door deze combinatie betrekken we iedereen die zich verbonden voelt met de vereniging en zorgen we voor een aantrekkelijk activiteitenprogramma voor jong en oud.

De activiteitencommissie bestaat momenteel uit:
Marrit van Ooijen, trainster dames selectie
Tiemen Bockting, trainer recreanten jongens en heren selectie
De activiteitencommissie zoekt nog aanvulling, met name uit de groep dames (jeugdleden of ouders).
Vragen over deze commissie; neem contact met ons op via activiteitencommissie@svthuve.nl

Technische commissie
De verantwoordelijkheid voor zaal en materiaal ligt bij de Technisch coördinator in het bestuur. Ter ondersteuning van zijn werkzaamheden is de technische commissie. De technische commissie bestaat voornamelijk uit ouders van leden en zal vooral ingezet worden bij speciale gelegenheden, zoals wedstrijden, clubkampioenschappen en uitvoeringen. Daarnaast is de technische commissie beschikbaar voor hand en spandiensten in Mobilis, voor zover deze niet bij de gemeente horen.

Communicatie/PR commissie
De Communicatie/PR commissie ondersteunt de ledenadministratie bij interne en externe communicatie. Hierbij valt te denken aan het ontdekken en ontwikkelen van communicatiemogelijkheden, maar ook het ontwikkelen van middelen. Daarnaast zullen zij in overleg met de ledenadministratie en voorzitter invulling geven aan free publicity.

Sponsorcommissie
Het benaderen van mogelijke sponsors dient te gebeuren door de sponsorcommissie. De sponsorcommissie staat onder leiding van de penningmeester. De leden van deze commissie dienen bij voorkeur via de leden namen te krijgen van bedrijven waar deze leden een ‘ingang’ hebben en waar een mogelijke bereidheid tot sponsoring reeds is uitgesproken. De commissie kan dit bedrijf dan benaderen en eventueel komen tot een overeenkomst. De commissie dient zich goed op de hoogte te stellen van de KNGU-regels, de afspraken met de gemeente Duiven en dient voor de diverse reclame-uitingen richtbedragen te gebruiken.

Tevens is het van belang dat de commissie kan aangeven welk doel het sponsorgeld binnen de vereniging krijgt. De definitieve sponsorovereenkomst wordt door het bestuur gesloten.

Bij sponsoring zijn er diverse mogelijkheden. Bij al die mogelijkheden, dienen vooraf de KNGU-regels te worden getoetst. Onderstaand een korte opsomming van de mogelijke sponsoractiviteiten bij SV Thuve:
• Stille sponsoring (eigenlijk is hier sprake van een donatie) - Een bedrijf is bereid tot betaling van een bepaald bedrag en wenst verder anoniem te blijven.
• Reclame op trainingspakken - Een bedrijf wil de trainingspakken van de dames en heren selectie voorzien van haar naam. Voor deze reclameboodschap wil het een bedrag in de kas storten.
• Sponsoring in natura - Een bedrijf wil door middel van het beschikbaar stellen van materialen of diensten reclame maken.
• Naamsreclame via ‘borden’ - Een bedrijf wil naamsreclame maken door middel van een reclamebord in de sporthal en stelt hiervoor een bedrag beschikbaar.
Bij alle sponsorafspraken geldt een voorkeur voor een meerjarig contract. Bij de sponsoring van de trainingspakken is dit een must aangezien de trainingspakken meerdere jaren door de selectieleden gedragen zullen worden. Meer informatie over de trainingspakken staat vermeld in het kledingreglement.

De geworven sponsorgelden zullen tweeledig aangewend worden. Primair zorgen de sponsorgelden voor een gezonde financiële situatie van de vereniging en borgen zij een aantrekkelijk contributietarief voor de leden. Daarnaast zal sponsorgeld gekoppeld worden aan een speciaal doel. Dit doel kan jaarlijks wijzigen en zal in de bestuursvergadering bepaald worden. Doelen waar aan gedacht kan worden zijn: selectie turnkleding, turnmaterialen en hulpmiddelen. Bij de selectie van deze doelen zal gekeken worden naar een evenredige verdeling over de verschillende doelgroepen.

Kledingcommissie
De vereniging stelt een kledingcommissie aan voor het totale kledingbeheer. Alle selectieleden zijn verplicht een wedstrijdtenue aan te schaffen. Leden schaffen deze kleding zelfstandig aan bij Bonfloor. SV Thuve maakt afspraken met de leverancier voor een bepaalde kledinglijn voor een x-aantal jaren. Turnpakjes zijn niet gesponsord. De kledingcommissie verstrekt informatie aan de leden over de aan te schaffen kleding en leverancier. Als kleding te klein is kan de kledingcommissie bemiddelen in wederverkoop, maar neemt de kleding niet over van de ouders. Voor vragen over kleding voor de selectie kunt u contact op nemen met onze kledingcommissie.

Kampcommissie
Elk jaar wordt er in een weekend in de maand september het Thuvekamp gehouden. De organisatie van dit kamp is in handen van de speciale kampcommissie. Het kamp begint op vrijdagmiddag om ongeveer 17.00 uur en wordt afgesloten op zondagmiddag omstreeks 16.00 uur.

Coördinator Thuvekamp
Marrit van Ooijen
telefoon: 06-57070660
e-mail: kamp@svthuve.nl