Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Samenstelling bestuur SV Thuve

Voorzitter
Tiemen Bockting
06 - 31 35 88 97
voorzitter@svthuve.nl

Secretaris
Anita Bottema
0316 - 26 45 40
secretaris@svthuve.nl

Penningmeester
Peter Teunissen
06 - 13 89 77 56
penningmeester@svthuve.nl

Trainerscoördinator
Marco den Boef
06 - 52 80 18 31
tc@svthuve.nl

Ledenadministratie
Jiska Londeman
ledenadministratie@svthuve.nl

Algemeen bestuurslid
Mariska Bakker-Vogel
info@svthuve.nl

Wedstrijdcoördinator
Marrit van Ooijen
06 - 57 07 06 60
marritvanooijen@live.nl