Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Selectiereglement

Alle leden van de turnselectie kiezen ervoor om meer uren te turnen dan andere leden van SV Thuve. Het bestuur en de trainsters willen de selectieleden daar graag bij ondersteunen. Wij verwachten dan ook dat alle selectieleden zich zo goed mogelijk inzetten voor de vereniging.
Die inzet bestaat uit deelname aan o.a.:
 • Wedstrijden
 • Demonstraties (bijvoorbeeld Duuve te Gek en de Braderie)
 • Diverse andere activiteiten om SVThuve te promoten (bijvoorbeeld de Sport Vakantie Weken)
Om tijdens deze activiteiten zo goed mogelijk voor de dag te komen, zal er dus hard getraind moeten worden.
Tijdens trainingen is er een aantal specifieke regels van toepassing. We verwachten dat de leden van de turnselectie zich daar ook aan houden. Daarnaast hebben we ook nog een aantal adviezen, waar de selectieleden misschien hun voordeel mee kunnen doen. Wanneer een turnster zich niet houdt aan deze regels, zal zij daar door de leiding op worden aangesproken.
 
Regels voor deelname aan selectietrainingen
 • Ben je verhinderd, meldt dat dan altijd tijdig bij de trainster.
 • Een selectielid mag maximaal vijf trainingen per seizoen verzuimen. In principe mogen deze "verzuimdagen"  niet in de week vóór een wedstrijd vallen.
 • Als een selectielid drie keer te laat komt, kan dat consequenties hebben voor de inhoud van de training.
 • Een selectielid is op tijd aanwezig voor de training, zodat men op tijd met de warming-up kan beginnen.
 • Een selectielid neemt altijd deel aan wedstrijden en is zodoende verplicht om de wedstrijdturnkleding van de vereniging aan te schaffen. Meer hierover is te vinden bij Selectiekleding.
 • Sieraden (m.u.v. oorknopjes) en kauwgom eten tijdens de training zijn niet toegestaan.
 • Magnesium wordt netjes en met mate gebruikt, anders moet men ook weer zorgen voor een schone vloer van de turnhal.
 • Drinken is toegestaan na de warming-up en na iedere toestelronde.
 • Tijdens de training komt er niemand in de kleedkamer, tenzij men naar het toilet moet.
 • Als je naar het toilet moet, graag eerst even melden bij de trainster.
 • Onbehoorlijk gedrag naar medeturnsters en/of de leiding is niet toegestaan.
 • Wanneer een selectielid last heeft van een blessure, wordt in overleg met de ouders, arts en/of fysiotherapeut - indien mogelijk - een aangepast trainingsprogramma opgesteld.
 • Wanneer er bijzonderheden zijn die van invloed kunnen zijn op de training informeer de trainsters dan tijdig,  zodat er rekening mee gehouden kan worden.
 • Liever géén frisdrank, alcoholische dranken, chips en andere ongezonde etenswaren meenemen naar de training.
 • Alcoholische dranken zijn tijdens een training nooit toegestaan.
 
Regels voor de ouders
 • Voor vragen kunnen ouders altijd bij de trainsters terecht. Dit kan vóór de training en eventueel na afloop van de training. U kunt ook met de trainsters een aparte afspraak maken. Tijdens de selectietraining bij voorkeur niet, omdat dit ten koste gaat van het trainingsprogramma.
 • Om de rust in de turnhal te bewaren, vragen we de ouders tijdens de training niet in de zaal te zijn.
 • We begrijpen dat ouders geïnteresseerd zijn in de voortgang van hun kind. Daarom kunnen de ouders vanuit de kantine de training bekijken.
 • Vriendelijk verzoek om uw kinderen vooral gezonde voedingsmiddelen en drinken mee te geven voor tijdens de training.
 • Gedurende het jaar zal de train(st)er van de selectie een tweetal voortgangsgesprekken houden met de turn(st)er en ouders.