Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Nieuwsbericht januari 2021

14 januari 2021

Na de persconferentie van dinsdag 12 januari weten we dat de fysieke lessen de komende weken nog niet hervat kunnen worden. Omdat diverse kosten doorlopen, (lonen, verzekeringen etc.) hebben wij als bestuur gekeken naar een passende manier om met de contributie om te gaan. Wij willen net als in het voorjaar een aangepast tarief hanteren voor alle leden.


Vanaf januari 2021, tot aan het moment dat de fysieke lessen weer hervat kunnen worden, zullen wij de volgende tarieven hanteren:
€12,50 per maand voor alle leden die minder dan 3,5 uur trainde per week 
€27,50 per maand voor alle leden die 3,5 uur of meer trainde per week

Zolang het aantal leden stabiel blijft, kunnen wij hiermee de doorlopende kosten dekken. Uiteraard hopen wij dat alle leden hun betrokkenheid met onze mooie vereniging blijven houden, ook al zien wij elkaar niet meer elke week.
 
De facturen van november en december waren vertraagd door diverse problemen met ons nieuwe ledensysteem. Deze zullen daarom nog in januari geïncasseerd worden. Mocht dit voor u een financieel probleem zijn, dan denken wij graag mee om tot een passende oplossing te komen. Let op; in januari wordt ook de bondscontributie geïncasseerd. Wij hopen dat nu alle problemen verholpen zijn, zodat de aangepaste facturatie op de 29e van januari goed geïncasseerd kan worden. Mocht u toch problemen ondervinden of vragen hebben over de facturatie, neem dan contact met onze penningmeester via penningmeester@svthuve.nl 
 
Wij hopen met deze aangepaste tarieven onze leden tegemoet te komen om leden te behouden. En het voortbestaan van onze mooie vereniging te borgen.
 
Deze gekke tijden door komen, dat doen we samen!
 
 
Met sportieve groet,
 
Bestuur SV Thuve