Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Algemene ledenvergadering 2020 SV Thuve

02 maart 2020

Op 11 maart 2020 om 20:00 organiseren wij weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn. De stukken voor de vergadering vind u hieronder.

De algemene ledenvergadering vindt plaats bij onze sponsor Koenders Totaalbouw!
Het Holland 8-10
6921 GW, Duiven

Heel graag tot dan.

Bestuur SV Thuve


Inloop 19:45
Start 20:00
Agenda:
1. Opening door de voorzitter
2. Bestuurssamenstelling
3. Notulen ALV 2019
4. Ledenadministratie
5. Trainerscoördinator
6. Technische commissie
7. Financieel verslag 2019
a. Cijfers 2019
b. Begroting 2020
c. Kascommissie
8. Contributie meerjarenplan
9. Updates
a. Ledentevredenheid enquête
b. Commissies
10. Rondvraag