Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Algemene ledenvergadering 19 mei 2021

02 mei 2021

De algemene ledenvergadering (ALV) vindt dit jaar plaats op 19 mei 2021. U begrijpt dat wij in deze tijden van de coronacrisis en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrisico’s voor onze leden, de algemene ledenvergadering die we normaal gesproken fysiek houden bij onze sponsor Koenders Totaalbouw, nu niet fysiek kunnen laten plaatsvinden. Het bestuur zal daarom de ALV dit jaar online organiseren op 19 mei 2021, om 20:00 via Microsoft Teams. Indien u tegen deze wijze van vergaderen bezwaar heeft, dan vernemen wij dat graag van u, onder vermelding van de redenen. Deelnemen aan de ALV gaat op aanmelding. Meld u aan via het volgende formulier. De vergader-link zal in de week van de vergadering verstuurd worden naar het opgegeven mailadres.

De definitieve agenda en vergaderstukken zullen op 10 mei 2021 gedeeld worden op onze website. Volgens de Corona-spoedwet heeft u tot uiterlijk 72 uur voor de vergadering schriftelijk/elektronisch de tijd om vragen te stellen, over de agenda en de stukken. Hiervoor kunt u via bestuur@svthuve.nl contact met ons opnemen.

Wij hopen door de laagdrempeligheid van de ALV veel mensen online te zien tijdens deze vergadering. Graag tot dan.

 

Met sportieve groet,

Tiemen Bockting

Voorzitter

namens het bestuur van SV Thuve

 

Klik hier om u aan te melden voor de ALV

Agenda ALV:

Online inloop  : 19:45

Start online vergadering : 20:00

1. Opening door de voorzitter
2. Notulen ALV 2020
3. Ledenadministratie
4. Trainerscoördinator
5. Commissies
6. Financieel verslag 2020
  a. Cijfers 2020
  b. Begroting 2021
  c. Kascommissie
7. Toekomstperspectief (Corona & meerjarenplan)
8. Rondvraag

 

Vergader stukken:
- Notulen ALV 2020
Van de voorzitter
- Van de ledenadministratie
- Van de trainerscoördinator