Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Uitschrijven bij SV Thuve

Opzeggen lidmaatschap
De regels voor het beëindiging van het lidmaatschap bij SV Thuve zijn:

  1. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren. U kunt de afmelding per e-mail doorgeven aan ledenadministratie@svthuve.nl. Opzeggingen die mondeling zijn doorgegeven aan de trainer/trainster worden niet in behandeling genomen.
  2. De opzegging gaat in per eerste van de tweede maand volgende op de datum waarop de mail is ontvangen.
  3. U ontvangt altijd per e-mail een bevestiging van de opzegging van het lidmaatschap.

Een voorbeeld ter verduidelijking bij punt 2. De opzegging komt binnen bij de ledenadministratie op 22 oktober 2019. De beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging gaat dan in met ingang van 1 december. Voor de maand november moet dan nog gewoon de verschuldigde contributie voor die maand betaald worden. Het is dus belangrijk om tijdig de opzegging door te geven aan de ledenadministratie. Dat kan alleen per e-mail of per post. Mondelinge opzeggingen worden dus niet in behandeling genomen.

Contactadres ledenadministratie
Voor vragen en/of nadere informatie over het lesrooster, de plaatsingsmogelijkheden en de contributie is de ledenadministratie bereikbaar op het volgende e-mailadres:
ledenadministratie@svthuve.nl