Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Inschrijving bij SV Thuve

Alle nieuwe leden mogen altijd twee gratis proeflessen volgen. Na deze twee gratis lessen is bij de trainer van het lesuur een aanmeldingsformulier verkrijgbaar. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en (bij jeugdleden door één van de ouders/verzorgers) worden voorzien van een handtekening in verband met de toestemming voor de automatische incasso. Op het aanmeldingsformulier moet ook het e-mailadres van de ouders/verzorgers worden vermeld.

Het aanmeldingsformulier kan ingevuld weer worden ingeleverd bij de trainer. Na verwerking van de aanmelding in de ledenadministratie ontvangt u een bevestiging van de aanmelding.

Voor het aanmelden kunt u ook gebruik maken van het speciale aanmeldingsformulier op onze website.

 Lidmaatschap KNGU

Als u lid wordt van SV Thuve wordt u automatisch ook lid van de KNGU. Voor het beheer van de ledenadministratie maken we gebruik van het geautomatiseerde KNGU-Digimembers pakket. Nieuwe leden worden daarmee automatisch periodiek aangemeld bij de KNGU (= Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie).

Opzeggen lidmaatschap
De regels voor het beëindiging van het lidmaatschap bij SV Thuve zijn:

  1. Opzegging kan alleen schriftelijk gebeuren. U kunt de afmelding per e-mail doorgeven aan ledenadministratie@svthuve.nl. Opzeggingen die mondeling zijn doorgegeven aan de trainer/trainster worden niet in behandeling genomen.
  2. De opzegging gaat in per eerste van de tweede maand volgende op de datum waarop de mail is ontvangen.
  3. Per e-mail ingekomen opzeggingen die voorzien zijn van een bestaand e-mailadres ontvangen altijd per e-mail een bevestiging van de opzegging van het lidmaatschap.

Een voorbeeld ter verduidelijking bij punt 2. De opzegging komt binnen bij de ledenadministratie op 22 oktober 2019. De beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging gaat dan in met ingang van 1 december. Voor de maand november moet dan nog gewoon de verschuldigde contributie voor die maand betaald worden. Het is dus belangrijk om tijdig de opzegging door te geven aan de ledenadministratie. Dat kan alleen per e-mail of per post. Mondelinge opzeggingen worden dus niet in behandeling genomen.

Contactadres ledenadministratie
Voor vragen en/of nadere informatie over het lesrooster, de plaatsingsmogelijkheden en de contributie is de ledenadministratie bereikbaar op het volgende e-mailadres:
ledenadministratie@svthuve.nl