Onze Sponsoren

Vind ons op Facebook

Aan- en afmelden

Aanmelden
Alle nieuwe leden mogen altijd twee gratis proeflessen volgen. Na deze twee gratis lessen is bij de trainster van het lesuur een aanmeldingsformulier verkrijgbaar. Dit formulier moet volledig worden ingevuld en door één van de ouders/verzorgers worden voorzien van een handtekening in verband met de toestemming voor de automatische incasso. Op het aanmeldingsformulier moet ook het e-mailadres van de ouders/verzorgers worden vermeld. Na verwerking van de aanmelding in de ledenadministratie ontvangen de ouders/verzorgers een bevestiging van de aanmelding. Het aanmeldingsformulier kan ingevuld weer worden ingeleverd bij de trainster van het lesuur. Voor het aanmelden kunt u ook gebruik maken van het speciale aanmeldingsformulier op onze website.


Afmelden
Regels beëindiging lidmaatschap SV Thuve (met ingang van 1 september 2008)

  1. Afmelden kan alleen schriftelijk. Uw afmelding kunt u sturen naar Ledenadministratie SV Thuve, Postbus 142, 6920 AC DUIVEN. U kunt de afmelding ook per e-mail doorgeven: ledenadministratie@svthuve.nl. Afmeldingen mondeling doorgegeven aan de trainer/trainster worden niet in behandeling genomen.
  2. De afmelding gaat in per eerste van de tweede maand volgende op de datum van binnenkomst van de schriftelijke afmelding (datum poststempel) of datum ontvangst e-mailbericht.
  3. Per e-mail ingekomen afmeldingen + schriftelijk ingekomen afmelding voorzien van een bestaand e-mailadres ontvangen altijd per e-mail een bevestiging van de afmelding.
  4. Schriftelijk ingekomen afmeldingen die niet voorzien zijn van een bestaand e-mailadres ontvangen alleen een bevestiging van de afmelding, indien daar in de brief expliciet om wordt gevraagd.

Een voorbeeld ter verduidelijking bij punt 2. De afmelding komt binnen bij de ledenadministratie op 22 oktober 2008. De beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging gaat dan in met ingang van 1 december. Voor de maand november moet dan nog gewoon de verschuldigde contributie voor die maand betaald worden. Het is dus belangrijk om tijdig de afmelding door te geven aan de ledenadministratie. Dat kan alleen per e-mail of per post. Mondelinge afmeldingen worden dus niet in behandeling genomen.

Voor het afmelden kunt u ook gebruik maken van het speciale (digitale) afmeldingsformulier op onze website.

Contactadres ledenadministratie
Voor vragen en/of nadere informatie over het lesrooster, de plaatsingsmogelijkheden en de contributie is de ledenadministratie bereikbaar op de volgende e-mailadres:
ledenadministratie@svthuve.nl 

Contributiereglement
Tijdens de algemene ledenvergadering 2011 is het nieuwe contributiereglement vastgesteld. U kunt hier dit nieuwe contributiereglement downloaden.